Çalışma Metodlarımız

Fikir aşamasından başlayarak, üretime kadar olan tüm süreçleri bünyemizde yürütebiliyoruz. Ürünün dış görünümünden, içindeki elektronik donanımlara kadar tümünü birlikte tasarlayarak, harika uyumu yakalıyoruz. Böylece daha kolay üretilebilir, düşük maliyetli ve yüksek performanslı ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyor, bu sayede müşterilerimizi de bir çok farklı firma arasında zaman harcamaktan kurtarıyoruz.

1. FİKİR / ÜRÜN TANIMI
Proje sahipleri ile birden fazla toplantılar yaparak, fikirlerini ve sahip olmak istedikleri ürünü iyi anlamaya çalışırız. Müşterinin beklentilerini, hedeflerini analiz edip, proje kapsamını belirleriz. Buna göre bir yol haritası, proje takvimi ve yaklaşık maliyet çalışması hazırlarız.

 

2. PİYASA ARAŞTIRMASI
İstenen ürünü daha iyi tanımak ve varsa yerli/yabancı muadillerinin sahip olduğu özellikler hakkında bilgi sahibi olmak için detaylı bir araştırma yaparız. Bu araştırma kapsamında muadil ürünlerden numuneler toplar yada teknik bilgilerine erişmeye çalışırız. Böylece tasarlayacağımız ürüne görsel, işlevsel yada ekonomik açılardan rekabet avantajı sağlamış oluruz.

 

3. PROJE TANIMI
Müşteriden aldığımız isterler ile piyasa araştırması neticesinde elde ettiğimiz doneleri bir araya getirdikten sonra, tasarlayacağımız ürünün tüm teknik özelliklerini, tasarım süreçlerini, gerekli teknik personel ve ekipman ihtiyaçlarını belirleriz. Bu bilgileri yazılı olarak müşterimizin onayına sunduktan sonra, fiili tasarım sürecini başlatmış oluruz.

 

4. KONSEPT TASARIM
Proje tanımında belirtilen özelliklere uygun ilk eskizlerin ve görsel tasarımların yapıldığı, fikirlerin geliştirilerek en iyi metodların belirlendiği aşamadır. Bu aşamada bir çok görsel tasarım örneği hazırlar ve müşteri görüşüne sunarız. Taleplere göre gerekli revizyon notlarını alarak tasarıma devam ederiz.

 

5. MOCK-UP YAPIMI
Kullanıcı deneyimini gözlemlemek amacıyla, uygun malzemelerle ürünün ölçekli modellerini yaparız. Bu aşamada kağıt üzerinde tasarlanan ürün ilk defa elle tutulur ve 3 boyutlu formuna kavuşmuş olur. Maket üzerinde görsel ve işlevsel testleri yaparak modelleme için gerekli verileri toplarız.

 

6. 3D MODELLEME
Bilgisayar üzerinde katı modelleme teknolojilerini kullanarak, ürünün tümleşik dizaynını hazırlarız. Bu aşamada ürüne ait tüm parçalar (elektronik & mekanik) bir arada çalışmaya uygun şekilde modellenir. Seri üretime en uygun 3 boyutlu model, CAD/CAM teknolojilerine uygun şekilde hazırlanarak son ürün görselinin ortaya çıkması sağlanır.

 

7. PROTOTİP ÜRETİM
Seri üretime geçmeden önce olası hataları tespit edip erken tedbir alabilmek için, ürünün prototipini yapmak gerekir. Ürünü oluşturan elektronik ve mekanik tüm parçaların prototiplerinin yapılması için farklı ve ekonomik teknolojiler mevcuttur. Bu yöntemleri kullanarak çalışan az sayıda test amaçlı ürün numunesi hazırlarız.

 

8. MONTAJ VE KONTROL
Seri üretim sırasında karşılaşılabilecek montaj hatalarını ve zorluklarını görebilmek için, üretilen prototip malzemeleri bir araya getirerek ilk montajlarını yaparız. Yapılan test ve kontrollerin sonucuna göre gerekli tasarım revizyonlarını yaparak, ürün tasarımını son haline getiririz. İşlevsel kontroller ve dayanıklılık testleri sonrasında, ürün artık seri imalata uygun hale gelmiş olur.

 

9. ÜRETİM DOSYALARI
Ürünün hatasız üretilebilmesi ve üretici firma bağımlılığının ortadan kaldırılması için, uluslararası standartlara uygun üretim dosyalarını ve reçetelerini hazırlarız. Bu dosyalar içinde ürünü yetkin herhangi bir firmanın seri üretebilmesi için gerekli tüm projeler, malzeme listeleri, yazılım kodları ve know-how, dijital ve basılı ortamda müşteriye teslim edilir.

 

10. SERİ İMALAT
Eğer müşteri üretim konusunda destek isterse, firmamızın ve partnerlerimizin imkanlarını kullanarak, istenen miktarda elektronik ve mekanik donanımların üretimini yapabiliriz. Test ve kontrollerden sonra bitmiş ürün olarak teslimat sağlayabiliriz.

 

Tersine Mühendislik (Reverse Engineering): Bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. (Makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım vb.) Parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizini içerir. Birçok ülkede bir sanat eseri veya bir süreç meslek sırlarıyla korunsa dahi, bunların tersine mühendisliği yasal olarak elde edildiği takdirde yapılabilir.

İhtiyaç Alanları ve Faydaları:
Üretici desteği ortadan kalkan ürünlerin yeniden üretilebilmesi
Yurt dışında tasarım tesciline sahip ürünlerin yerlileştirilmesi için yeniden tasarlanması
Daha önce üretilmiş ürünlerin geliştirilmesi ve inovasyonu
Tedarik imkanı olmayan cihaz yedek parçalarının yeniden üretilmesi

Elektronik Üretim: Kendi tasarladığımız ya da tasarımı bize ait olmayan elektronik kart ve cihazların üretimini yapabilmekteyiz. Malzeme tedariğinden PCB üretimine, lehimlemeden kutulamaya kadar tüm süreçleri yönetebilir ya da bünyemizde gerçekleştirebiliriz. Her yeni ürün imalatında artan tecrübemiz ve operasyon kabiliyetimiz sayesinde, en kısa sürede en hatasız ürünleri çalışır şekilde teslim edebiliriz. Firma bünyesindeki imkanlar ile gerçekleştiremeyeceğimiz ya da yurt dışı üretim olanakları ile daha ekonomik olabilecek üretim proseslerini de sizin için takip edebiliriz.

Üretim Yeteneklerimiz:
Tek yüzlü / Çok katmanlı / Alüminyum PCB Üretimi
THT Komponent Dizgisi
SMD Komponent Dizgisi
Elle Komponent Lehimleme
Programlama ve Test Prosedürleri
Montaj, Kutulama ve Ambalaj İşlemleri